EF & EU & codequest

codequest has experience in building native mobile apps for industries as health, sport & fitness, fintech and real estate. Check out our technologies below.

European Funds Smart GrowthEuropean Operational Programme Smart GrowthEuropean UnionEuropean Regional Development Fund

Go to Brand

Spółka codequest uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt polega na wzmocnieniu wizerunku marki usługowej codequest wśród zagranicznych kontrahentów oraz rozszerzenie działalności na arenie międzynarodowej, w szczególności w USA i Izraelu. W niniejszym wniosku zostały przewidziane działania mające na celu realizację długofalowej strategii marketingowej Spółki poprzez realizację branżowego programu promocji IT/ITC, w ramach którego zostanie zakupiona usługa doradcza i szkoleniowa związana z rozszerzeniem działalności na rynku zagranicznym, zaplanowano udział w targach takich jak: DLD Tel Aviv, Slush, SXSW, Pioneers Festival, Techcrunch Disrupt, czy Web Summit, misję handlową do San Francisco, a także działania marketingowe związane z zakupem gadżetów reklamowych i abonamentu w serwisie ratingowym.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017-31.10.2018

R&D - Automated code review

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu budowy prototypu codebeat - platformy wspierającej zespoły programistów w budowie oprogramowania, które jest wysokiej jakości, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu oraz wspierające organizacje w zarządzaniu jakością wytwarzanego oprogramowania.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji do statycznej analizy jakości oprogramowania, a także opracowanie innowacyjnego zestawu metryk i heurystyk dla nowych języków obiektowych oraz funkcyjnych.

Przedmiotem prac rozwojowych będzie opracowanie analizatorów i parserów do zaimplementowania technologii Abstract AST w nowych językach, która pozwoli na sprowadzenie do wspólnego języka kodów napisanych w różnych językach programowania.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2020